Sykmeldte

Fire subgrupper

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Forskere i en norsk studie har sett på 532 personer som hadde vært sykmeldt i åtte uker, og kategorisert de til fire ulike subgrupper. Inndelingen baserer seg på følgende prognostiske faktorer for å komme tilbake til jobb: selvrapporterte helse, angst- og depresjonssymptomer, smerte, mestringstro, arbeidsevne og forventninger til å returnere til arbeid. Forskerne identifiserte følgende subgrupper, uavhengig av diagnose: (andelen i hver gruppe i parentes): Klasse 1 (45 prosent) hadde god prognose for å komme tilbake i jobb, klasse 2 (22 prosent) hadde symptomer på angst og depresjon, var yngre og hadde høyere utdanning, klasse 3 (16 prosent) hadde gjennomgående dårlig skår, også på smerter. Klasse 4 (17 prosent) hadde fysisk arbeid og ingen muligheter for tilpasning på arbeidsplassen.