Sykmeldt for ryggsmerter

Så på jobbrelasjon

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Danske forskere delte 476 personer, som var sykmeldt for korsryggsmerter, inn i to grupper ut ifra jobbrelasjon. Deretter ble deltagerne randomisert til kort intervensjon eller multidisiplinær intervensjon. En sterk jobbrelasjon ble definert som å ha muligheter til å påvirke arbeidet og ingen frykt for å miste jobben. Kort intervensjon bestod av undersøkelse og råd fra rev matolog og fysioterapeut. Det multidisiplinære opplegget omfattet den korte intervensjonen samt coaching for å planlegge retur til arbeid. For sykmeldte som hadde en sterk jobbrelasjon, bidro en kort intervensjon til høyere andel friskmeldte etter ett år enn ved multidisiplinær intervensjon. For ansatte med en svakere jobbrelasjon, var det ingen forskjell i effekt mellom de to intervensjonsgruppene.