Døgnopphold

Raskere tilbake til jobb

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Arbeidsrettet rehabilitering med døgnopphold i tre og en halv uke, har bedre effekt på retur til arbeid enn enklere poliklinisk rehabiliteringsprogram. Det viser en randomisert studie med personer sykmeldt for muskel- og skjelettsmerter, lettere psykiske lidelser og/eller uspesifikke helseplager. Poliklinikk-gruppen fikk ukentlig to til tre gruppetimer med aksept- og forpliktelsesterapi (ACT) i seks uker. Døgnopphold-gruppen fikk ACT, fysisk trening og tiltak rettet mot retur til arbeid. Median antall dager med Nav-utbetaling i løpet av to år var 159 og 249, for henholdsvis gruppen med døgnopphold og gruppen i poliklinisk opplegg. Ved oppfølging etter to år var 40 prosent i døgnopphold-gruppen på arbeidsavklaring og 51 prosent i poliklinikk-gruppen. Artikkelen er én av mange publikasjoner basert på Hysnes (Unicare) Helsefort-prosjektet, et forskningssamarbeid mellom NTNU, St. Olavs hospital og Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering.