– En jobbfokusert terapi er en annen måte å tenke behandling på

Spørreskjemaet om mestringstro inngår i behandlingsopplegget jobbfokusert terapi ved Raskere-tilbake-poliklinikken på Diakonhjemmet sykehus.

Lisbeth Nilsen