E-læringskurs i trygdemedisin

Leger kan kjenne seg klemt mellom forventninger fra pasienter på den ene siden og Nav på den andre siden. En dobbeltrolle som både behandler og sakkyndig overfor egne pasienter skal håndteres. Det kan være vanskelig.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hans Magnus Solli

Allmennlege og pensjonert forsker i trygdemedisinsk fagetikk