Artikkelomtale

Komplekse problemstillinger – allmennlegens ekspertområde

Nært, enkelt og komplekst

Kari Thori Kogstad

Møtet mellom pasient og fastlege er gjerne nært og personlig. Er det likevel slik at det kan finnes et vitenskapelig teorisystem som favner mye av det som skjer i dette lukkede rommet? Denne korte presentasjonen peker mot en artikkel der dette temaet spennes ut. Jeg vil anbefale Utpostens lesere å ta en titt. Kanskje løftes ditt akademiske selvbilde en lille smule etter lesningen... Kanskje er det som skjer inne på norske legekontorer hver dag mer likt livet i ei maurtue, enn det at en og en er to?

Linn O. Getz, Stefán Hjörleifsson, Niels Saxtrup og Lotte Hvas har skrevet en originalartikkel som er publisert i Det norske medicinske selskaps tidsskrift Michael 1/2021.

Faksimile av originalartikkel av Linn O. Getz, Stefán Hjörleifsson, Niels Saxtrup og Lotte Hvas publisert i «Michael» 1/2021.

En sterk primærhelsetjeneste er assosiert med bedre helse i hele befolkningen – dette er godt dokumentert gjennom internasjonal forskning. Det betyr dermed at kliniske generalister i helsetjenestens førstelinje kan tilby noe mer, og noe annet, enn summen av biomedisinsk delkunnskap som kunne vært levert av «smale og dype» spesialister, som i praksis vet mer om hvert enkelt fagområde.

At det faktisk er slik, har skapt økt interesse for tankegangen og arbeidsformene hos medisinske generalister. Artikkelens hensikt er å bidra til økt forståelse og vitenskapelig anerkjennelse av allmennlegens faglige kompetanse, hvor håndtering av sammensatte og uavklarte symptombilder og problemstillinger står sentralt. Forfatterne mener at kompleksitetsteori kan bidra til å forene naturvitenskap med humanistiske perspektiver på helse, sykdom
og terapeutiske prosesser i helsetjenestens førstelinje. De gjennomgår relevante begreper innen kompleksitetsteori som understøtter allmennmedisinsk tenkning og praksis, slik den allerede er etablert. Samtidig kan mer kunnskap om kompleksitetsteori gi økt inspirasjon og blikk for nye muligheter i møte med uoversiktlige problemstillinger i klinisk hverdag.

Artikkelen inneholder en rekke kliniske eksempler, inkludert en grundig omtale av en kasuistikk der pasienten har vanskelig regulerbar diabetes type 2.

Artikkelen er tilgjengelig på nettsiden www.michaeljournal.no. Den kan fritt lastes ned.