Helgelandslegen – et rekrutteringsprosjekt

På Helgeland har kommuneoverlegene tatt initiativ til et samarbeid mellom kommunene og lokalsykehuset om å tilby sammenhengende ansettelse fra LIS1-LIS3. På den måten kan interesserte unge leger allerede i løpet av sykehusturnus få avtale om et fullt spesialiseringsløp i allmennmedisin. Kommuneoverlege gjennom mange år i Hattfjelldal, Britt Blaunfeldt- Petersen, er primus motor og forteller gjerne om prosjektet.

Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons

Britt Blaunfeldt-Petersen

Fastlege og spesialist i allmennmedisin, kommuneoverlege og enhetsleder for helse i Hattfjelldal, praksislærer for stadium III legestudenter, gruppeveileder for LIS 1 på Helgeland samt gruppeveileder for spesialistkandidater i allmennmedisin

Anette Fosse

Leder for Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM), spesialist i allmennmedisin, phd, tidligere mangeårig fastlege og sykehjemslege i Rana