Bokanmeldelse

Trenger vi en egen bok om dette temaet?

Eli Berg

Erlend Hem, Magne Nylenna (red.)
Helsespråk
223 sider
Michael 2021
ISBN 978-82-92871-77-5

Ja, en bok om dette temaet må sies å være svært kjærkomment – både for lek og lærd. Redaktørene skriver innledningsvis:

«Helsepersonell må kommunisere godt med hverandre, pasienter, pårørende og publikum. Helsespråket utvikler seg hele tida og trenger derfor kontinuerlig oppmerksomhet.»

Men helsespråk er ikke den eneste tematikken som tas opp i denne boken. Med utgangspunkt i stortingsmelding nr. 35 (2007–2008) er det etablert en klarspråk-kampanje i offentlig sektor – som også omfatter helsesektoren, naturlig nok.

Bidragene til denne boken kommer fra både klinikere, forskere og historikere innen legestanden og andre helseprofesjoner, brukerorganisasjoner, språkforskere, personer med bakgrunn fra e-helse, medisinske leksika, for ikke å glemme språkrådets leder. Og hva har for eksempel skjedd med språket vårt under den pågående pandemien? Veldig interessant!

Flere kapitler tar opp eksplisitt begrepet klarspråk. Og er det noe vi virkelig trenger i vårt daglige arbeid, så er det klar og forståelig ordbruk – ikke minst i kommunikasjonen mellom helsevesenet og pasienter og pårørende – og oss leger i mellom naturligvis. Boken tar opp en rekke eksempler både på hvordan ord og vendinger kan være alt annet enn klar tale, men også hvordan avsender og mottaker kan forstå hverandre på en fullgod måte.

Et svært viktig område gjelder den fortløpende kommunikasjonen mellom sykehus og pasienter – f.eks. ved innkallelse til poliklinikk eller innleggelse. Her står det nok mye arbeid igjen mange steder i landet, før vi som helsevesen kan være fornøyd med det vi gjør. Og skal jeg også nevne NAV? Her er det antakelig velkjente sukk av fortvilelse hos mottakere av «krøkkete» formuleringer og passasjer i skriv fra den kanten. Men det jobbes iherdig med endringer fra flere hold – en svært interessant gjennomgang av dette feltet presenteres i denne utgivelsen.

«Helsespråk» avrundes med et solid og viktig bidrag under overskriften «Ti teser om klart språk», skrevet av en professor i saksprosaforskning.

Denne boken vil nok for mange bli en utgivelse som det ikke blir så lett å legge fra seg. Til det er det nok mange som vil kjenne seg igjen både i språkeksemplene og i problemer omkring dette å nå fram med et klart budskap både skriftlig og muntlig. Dette er virkelig en bok som inspirerer, og som vi nok trenger noen hver!

Boken anbefales.