Bokanmeldelse

Utfordringer i hverdagen

Eli Berg

Åge Wifstad
Helsefagenes etikk
En innføring
2. utgave
151 sider
Universitetsforlaget
Oslo 2020
ISBN 978-82-15-04901-7

Dette er en bok jeg gjerne skulle hatt som student i medisin, og ikke minst som fersk allmennpraktiserende lege i sin tid. Men den gang ei. For førsteutgaven av denne viktige boken kom først i 2013.

Åge Wifstad er førsteamanuensis i medisinsk filosofi ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø. Han har vært en høyt verdsatt foreleser over mange år, både for helsefag-studenter og erfarne yrkesutøvere i helsetjenesten i og utenfor Norge.

I denne boken evner han å holde fram aktuell teori innenfor medisinsk etikk mot hverdagserfaringer for helsepersonell – og det på en måte som gjør at leseren inviteres inn til en uvanlig opplevelse av kontinuerlig relevans for møter med pasienter. Også etiske utfordringer på systemnivå får satt lyskasteren på seg.

Kapittel-inndelingen antyder spennet i tematikken:

  • Samfunnsoppdraget

  • Lovgrunnlaget

  • Autonomi

  • Pasientens beste

  • Pasientens verden

  • Sårbarhet, avmakt og tillit

  • Befolkningens beste

De fleste vil sikkert nikke til at dette er jo viktige emner for oss som leger. Men når forfatteren belyser en rekke utfordringer innenfor hvert av disse temaene, blir hverdagen uventet levende beskrevet og høyst gjenkjennelig – og utfordret. Det er kanskje den store styrken ved denne bokutgivelsen at forhold i pasientmøter kan ha noen «blinde flekker» som vi kanskje ikke reflekterer over i det daglige arbeidet. Og det er nettopp utfordringene til refleksjon – alene og i kollegagrupper – som her får et dokument som gjerne kan leses flere ganger. En sjelden kvalitet ved en fagbok.

Å gå inn i hver av de tallrike utfordringene som forfatteren tar opp – og det på en adekvat måte – er neppe formålstjenlig i denne korte anmeldelsen. For her er det spekket med relevant stoff fra bokside til bokside. Derfor vil jeg heller si: Les selv!

Boken anbefales.