Faggrupper

Faggruppe for svangerskap og barns helse

Kari Løvendahl Mogstad

Leder

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Vår faggruppe har eksistert i en del år, med varierende aktivitet. De siste årene har vi fokusert på å jobbe for en bevisstgjøring av fastlegenes rolle innen svangerskaps- og barselomsorgen. Dette er en viktig og naturlig del av vår rolle som lege for hele helsepanoramaet og livsløpet til kvinnen og hennes barn. Vi har deltatt i arbeidsgrupper, engasjert oss gjennom undervisning på grunnkurs, skrevet mange kronikker og deltatt i samfunnsdebatten rundt disse temaene.

Ønsket vårt er å bli brukt enda mer fra sentralt hold i arbeid som omhandler det å bevisstgjøre og jobbe for fastlegenes plass i svangerskaps- og barselomsorgen, i en tid da denne delen av helsetjenesten fragmenteres stadig mer. Vi har også deltatt i arbeid som har omhandlet pediatriske problemstillinger og psykisk helse hos barn og ungdom.

Innen det neste året planlegger vi å arrangere et klinisk emnekurs innen svangerskaps- og barselomsorg. Vi håper og tror det vil være interesse for dette.

Medlemmer i faggruppen er pr i dag: Kari Løvendahl Mogstad (leder), Berit Marie Lien, Christine Agdestein og Finn Høivik.