Norsk forening for arbeidsmedisin

Velkommen til kollegahjørnet, Kjersti Skantze, leder i Norsk forening for arbeidsmedisin

Hvor mange arbeidsmedisinere har vi i Norge?

Hva er de viktigste faglige nyhetene innenfor deres fagfelt de siste årene, og hvilke konsekvenser kan dette få for allmennpraksis?

Har deres forening diskutert samhandling med fastlegene?

Legeforeningens har kampanjen «Gjør kloke valg» mot overdiagnostikk. Har deres forening noen innspill til denne?