Hans Nielsen Hauges innsats for folkehelsen

Hans Nielsen Hauge (1771–1824) er kjent som lekpredikant. Hans innsats som gründer, bedriftsleder, handelsmann og bankier nevnes ikke like ofte, og innsatsen for å avhjelpe sult og hungersnød under Napoleonskrigene, er mindre kjent. I år er det 250 år siden Hauge ble født, og i den anledning synes det riktig å fremheve Hauges innsats for folkehelsen her i Utposten.

Det kjente maleriet «Haugianerne» av Adolph Tidemand (1848–1852).

Arild Aambø

Seniorrådgiver, Enhet for migrasjonshelse, Folkehelseinstituttet

ArildKjell.Aambo@fhi.no