FysMedUpdate

Raske, konkrete muskel-skjelett-updates?

Sigrid Skattebø

sigrid.skatteboe@gmail.com

Muskelskjelettfaget er stort og rommes av et stort antall aktører med mange velmente meninger og råd. Fastlegen treffer et stort antall muskelskjelettplager, og som portåpner inn til spesialisthelsetjenesten er det en stor jobb å sortere vondter i ledd og til muskler av kortere og lengre varighet. Tre av oss innenfor Fysikalsk Medisin har derfor startet en podkast innenfor muskel- og skjelettlidelser – for å forsøke å gi presise, håndfaste oppdateringer innenfor feltet. «FysMedUpdate» er forsøkt rettet også mot fastleger, og episodene er brukertestet i UiOs utvalg for allmennmedisin som rapporterte at dette var et ønsket tiltak, og ga tommel opp for videre produksjon. Håper derfor dette kan utvikles til et nyttig verktøy for alle fastleger! Podkasten finnes på alle podkastplattformer (iTunes, Spotify osv.), og en nettside med supplerende informasjon er under oppbygning: fysmedupdate.no. Prosjektet er fortsatt under oppbygning, så kom gjerne med ris, ros, tips og triks sett fra fastlegens øyne.