Faggruppa for elektronisk pasientjournal og elektronisk samhandling

Susanne Prøsch

Spesialist i allmennmedisin, leder av Faggruppa for EPJ og elektronisk samhandling i NFA og medlem av Legeforeningens IT-utvalg

susannepresch@hotmail.com

Illustrasjonsfoto: Coloubox

Gruppa vår jobber for å utvikle god arbeidsflyt i den elektroniske pasientjournalen, EPJ. God arbeidsflyt i den elektroniske pasientjournalen er et vilkår for god pasientsikkerhet og pasientbehandling. Faggruppa ble opprettet i 2010 av Inger Lyngstad og Janecke Thesen etter at de i flere år hadde engasjert seg i kvalitetsarbeid i fastlegekontor.