Benzodiazpiner

Tilbakemelding reduserte forskriving

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det viser en kanadisk blindet og randomisert studie blant 272 leger som hadde foreskrevet fire ganger definert døgndose (DDD) av benzodiazepiner til en eldre pasient (over 65 år) minst én gang i tredje kvartal i 2016. Alle legene fikk tilbakemelding på forskrivingspraksisen sin og ble delt inn i fire grupper, som enten kun fikk tilbakemelding eller i tillegg fikk en personlig advarsel fra det kanadiske legemiddelverket, Medical Regulatory Authority (MRA), en personlig telefonsamtale fra en farmasøyt ved MRA eller fra en MRA-lege. Etter ett år var det cirka 50 prosent færre eldre pasienter som fikk resept som tidligere, og gjennomsnittlig dose ble redusert med fra 10–16 prosent. Det var ingen signifikante forskjeller mellom de fire ulike gruppene, så forskerne konkluderer med at tilbakemelding på egen praksis ser ut til å være tilstrekkelig for å redusere forskriving av benzodiazepiner.