Sakset fra allmennmedisinsk forskning
Svangerskapsdiabetes

Mener fastleger vet for lite

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Kvinner med svangerskapsdiabetes opplever at samarbeidet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten er dårlig, og noen ganger hadde de gravide selv tatt initiativ til å bli fulgt opp. Det viser en norsk studie med førsteforfatter Marit Helmersen. 12 gravide Oslo-kvinner med svangerskapsdiabetes er intervjuet. Halvparten av dem hadde immigrantbakgrunn. De gravides behov for informasjon var størst rett etter at de fikk påvist svangerskapsdiabetes, og kvinnene opplevde det å få slik diagnose som et sjokk.

Deltagerne i studien mente at fastlegene hadde for liten kunnskap om svangerskapsdiabetes. Kvinner med innvandrerbakgrunn opplevde at jordmødrene ga dem tilstrekkelig råd om kosthold relatert til svangerskapsdiabetes, mens etnisk norske kvinner satte pris på å få individuelle kostholdsråd i spesialisthelsetjenesten.

Scandinavian Journal of Primary Health Care, doi.org/10.1080/02813432.2021.1882077