Svangerskapsdiabetes

Mener fastleger vet for lite

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Kvinner med svangerskapsdiabetes opplever at samarbeidet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten er dårlig, og noen ganger hadde de gravide selv tatt initiativ til å bli fulgt opp. Det viser en norsk studie med førsteforfatter Marit Helmersen. 12 gravide Oslo-kvinner med svangerskapsdiabetes er intervjuet. Halvparten av dem hadde immigrantbakgrunn. De gravides behov for informasjon var størst rett etter at de fikk påvist svangerskapsdiabetes, og kvinnene opplevde det å få slik diagnose som et sjokk.