Sakset fra allmennmedisinsk forskning
Hyperkolesterolemi

Henviste bare én av tre

Danske forskere har kartlagt forekomsten av familiær hyperkolesterolemi ved å gjennomgå journalene til 9652 allmennpraksis-pasienter. Ifølge journalene hadde 2382 pasienter minst én gang målt LDL-kolesterol. Nær ti prosent hadde et LDL-kolesterol på 5 mmol/l eller høyere. Etter å ha ekskludert pasienter med mulig sekundær hyperkolesterolemi, stod forskerne igjen med 115 personer med mulig primær hyperkolesterolemi, hvorav 21 hadde en sannsynlig eller sikker familiær hyperkolesterolemi. Bare tre av de 21 hadde fått en diagnose og behandling med kolesterolsenkende medikamenter.

Under halvparten av alle pasientene med et høyt LDL-kolesterol hadde fått kolesterolsenkende behandling, og et fåtall av disse hadde nådd behandlingsmålet. Én av tre med høyt LDL-kolesterol var blitt henvist til videre utredning. Studien var et samarbeid mellom seks ulike allmennpraksis-kontorer og kardiologisk avdeling ved Bispebjerg sykehus, og ble finansiert av Amgen.

BJGP Open, doi.org/10.3399/bjgpopen20X101142