Hyperkolesterolemi

Henviste bare én av tre

Danske forskere har kartlagt forekomsten av familiær hyperkolesterolemi ved å gjennomgå journalene til 9652 allmennpraksis-pasienter. Ifølge journalene hadde 2382 pasienter minst én gang målt LDL-kolesterol. Nær ti prosent hadde et LDL-kolesterol på 5 mmol/l eller høyere. Etter å ha ekskludert pasienter med mulig sekundær hyperkolesterolemi, stod forskerne igjen med 115 personer med mulig primær hyperkolesterolemi, hvorav 21 hadde en sannsynlig eller sikker familiær hyperkolesterolemi. Bare tre av de 21 hadde fått en diagnose og behandling med kolesterolsenkende medikamenter.