Netthelse

Zanzu.no – et nyttig verktøy når du skal snakke om seksuell og reproduktiv helse

Samtaler om seksualitet kan være utfordrende, spesielt på et fremmed språk. Zanzu er et nettsted med lettleselig og forståelig informasjon på flere språk om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Lennart Lee Lock

Seniorrådgiver i Helsedirektoratet

Lennart.Lee.Lock@helsedir.no

Innholdet på siden er kvalitetssikret av Helsedirektoratet i samarbeid med flere fagmiljøer. Informasjonen er relevant for hele befolkningen, men nettstedet er primært rettet mot personer med kort botid i Norge eller som har begrensede norskferdigheter. Nettstedet er tilgjengelig på norsk, engelsk, fransk, arabisk, tyrkisk, farsi, polsk, somali og tigrinja. Illustrasjonsbilder og tekst-til-tale-funksjon gjør nettsiden godt egnet for personer med begrensede leseferdigheter.

Formålet med nettsiden er å bygge opp målgruppens seksuelle helsekompetanse. Nettstedet kan brukes direkte av målgruppen selv, men kan også være et verktøy for å lette kommunikasjonen mellom pasient og helsepersonell. Nettstedet er tilpasset smarttelefon, slik at målgruppen kan få diskret tilgang til nettstedet via mobilen. Ved å åpne den samme siden i flere vinduer kan samme informasjonen vises på flere språk samtidig. Det finnes også en ordbokfunksjon, som inneholder navn på ulike kroppsdeler, og nøkkelbegrep for å snakke om familieplanlegging og øvrige temaer innenfor seksuell helse.

Erfaringer viser at det er et stort behov for tilrettelagt helseinformasjon på flere språk både for brukere og for helsepersonell og andre som skal veilede. Det pedagogiske opplegget på nettstedet er allerede utprøvd og evaluert i landene der nettstedet alt er tatt i bruk, med positive resultater.

Se nettsiden her: Zanzu.no