Zanzu.no – et nyttig verktøy når du skal snakke om seksuell og reproduktiv helse

Samtaler om seksualitet kan være utfordrende, spesielt på et fremmed språk. Zanzu er et nettsted med lettleselig og forståelig informasjon på flere språk om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Lennart Lee Lock

Seniorrådgiver i Helsedirektoratet

Lennart.Lee.Lock@helsedir.no