Vinn-vinn-løsning:

Samhandlingsgruppa for fastlegene og akuttlegene ved St. Olavs hospital

Alle som har jobbet i et akuttmottak kjenner til at pasientstrømmen varierer gjennom døgnet. Pasientene kommer ikke nødvendigvis når bemanningen er best, og mange ankommer sykehuset i samme tidsrom.

Tor Magne Johnsen

tormagnejohnsen@gmail.com

Peter Dietrich Jost
Ingard Løge
Lars Erik Laugsand

Samhandlingsgruppa ved St. Olavs hospital