Nytt perspektiv på folkehelse

«Ingen skal lenger trenge å stå med lua i hånda» skal Einar Gerhardsen (1897–1987) ha svart om arbeiderbevegelsens viktigste bidrag til å bedre livsbetingelsene for den jevne mann. Det var rettighetene innebygd i velferdsstaten Gerhardsen siktet til. Denne artikkelen drøfter utviklinger i samfunnet og samfunnsmedisinen. Kan gårsdagens goder bli morgendagens svøpe? Hva kan vi i så fall gjøre med det?

Foto: Teigens fotoatelier / DEXRA Photo – digitaltmuseum.no

Eivind Meland

Professor emeritus, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

Eivind.Meland@uib.no