Mor Utposten trer av

Tove Rutle intervjuet av Kristina Riis Iden og Kari Thori Kogstad

Utpostens ferd på smale stier til reelle utposter og langs hovedfartsårer til sentrale strøk har vart i snart femti år. Tove Rutle har vært med på reisen de siste tretti år og sørget for enestående kontinuitet i jaktlaget. Nå overlater hun plassen til sin arvtaker.

Tove besøkte 07 Medias trykkeri på Aursmoen i slutten av 2017.

Foto: Morten Hernæs, 07 Media