Kampen for en friskere planet

Livet på jorden har en lang og dramatisk utviklingshistorie, hvor livsformene er blitt styrt av de fysiske og kjemiske livsbetingelsene gjennom de siste 3,8 milliarder årene. Samtidig har biologisk liv påvirket de materielle omgivelsene, noen ganger helt avgjørende. Menneskene er ikke noe unntak, tvert imot trues nå jordens helse av menneskeskapte klima- og miljøendringer. Leger og helsepersonell må engasjere seg aktivt i kampen for en friskere planet.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

John Gunnar Mæland

john.meland@uib.no

Erlend Tuseth Aasheim