Kan Arbeidsmedisinsk avdeling være til nytte for dine pasienter?

Relasjon mellom pasientens plager og eksponering på arbeidsplassen kan fanges opp med noen enkle spørsmål, dersom legen husker å stille dem.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Sindre Rabben Svedahl

Med kolleger, Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs hospital

Sindre.svedahl@stolav.no