Tillit – det norske arvesølvet som er gull verdt

Hvilke grunnverdier er i spill når en pandemi håndteres? Dette har denne utdanningskandidaten i samfunnsmedisin reflektert over.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Maren Østberg

Smittevernoverlege og kommuneoverlege i Bykle

maren.ostvold@bykle.kommune.no