Håndtering av luftveissyke

Pasienter i fastlegetjenesten under covid-19-pandemien

Hvordan snur en liten kommune seg rundt når pandemien treffer? Her forteller en kombilege sin historie.

Laila Høiås Herlyng

Kommuneoverlege og fastlege Åsnes kommune

lailahoias.herlyng@asnes.kommune.no

Rett sør for Flisa renner Flisaelva ut i Glomma. Flisa er kommuneadministrasjonssentret i Åsnes kommune. Flisa ble i 2012 innvilget landsbystatus. Flisa bru er verdens lengste trebru konstruert for full trafikklast. Brua ble høytidlig åpnet sommeren 2003. Den er 196 meter lang fordelt på tre spenn – det lengste 70 meter.

Foto: Wikimedia Commons