Ei lita verd

Da koronaen kom til Ulvik

Ulvik i Hardanger var heilt lamma av eit stort utbrot av covid-19 i perioden 28. januar til 22. februar 2021. Ulvik er ein liten kommune med 1061 innbyggarar, og av desse vart 12 prosent eller 134 personar smitta og 30 prosent sette i karantene.

Unni Solem

Fastlege og kommuneoverlege i Ulvik kommune

unni.solem@ulvik.kommune.no

Smitteveggen hos kommmuneoverlegen, tre veker ut i forløpet.