Daglige utfordringer i praksis

Eli Berg

Hans Magnus Solli
Personsentrert trygdemedisin i etiske perspektiver
Sykdom, funksjonsevne, ressurser og objektive erklæringer
185 sider
Norsk trygdemedisinsk forening
2020
ISBN 978-82-996401-2-1