Bokanmeldelse

Store muligheter

Eli Berg

Aksel Tjora
Kvalitative forskningsmetoder i praksis
4. utgave
327 sider
Gyldendal Akademisk
Oslo 2021
ISBN 978-82-05-54653-0

Kvalitativ forskning er nok fortsatt «lillesøster» i den medisinske forskningsverdenen her til lands, og da sammenlignet med den såkalte kvantitativ forskningen. Men leger i kommunehelsetjenesten var antakelig av de første som tok utgangspunkt i litt andre perspektiver i forskningen enn «å telle, veie og måle» som veien fram til nye erkjennelser i faget medisin. De siste 30 årene har flere gitt seg i kast med de spennende mulighetene som kvalitativ forskning kan by på, enten det gjelder spørsmål i selve klinikken eller i rammene rundt denne.

Observasjonsstudier, dybdeintervjuer og dokumentstudier er noen av de mer vanlige veiene som beskrives i denne boken. Og før forfatteren går inn i detaljene innenfor de ulike sjangrene, er det de mer overordnede perspektivene ved kvalitativ forskning som gjennomgås – og det på en pedagogisk svært god måte som vil kunne fange inn enhver nybegynner. Noen stikkord: forskning som systematisk nysgjerrighet, grunnlaget for kvalitativ forskning, perspektiv- messige utgangspunkt, forholdet mellom kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, teoriens plass - bare for å nevne noen viktige innganger i boken. Og ikke minst viktig: Etiske perspektiver ved kvalitativ forskning.

Det spennende og inspirerende ved denne boken er ikke minst hvordan forfatteren fletter inn et mangfold av korte beskrivelser fra gjennomførte forskningsprosjekter når ulike perspektiver skal forankres «på bakken». Det er fristende å hevde at vi langt på vei får bruksanvisninger – for ikke å havne i grøfta, men heller å kunne se både «lys i tunnelen» eller nærme oss «toppen av fjellet». Kort sagt: Forfatteren tilbyr en bredde både når det gjelder beskrivelser av utfordringer og fallgruver, men ikke minst hvilke spennende muligheter som ligger innenfor kvalitativ forskning.

Aksel Tjora er professor i sosiologi og «har formidlet kvalitative forskningsmetoder til utallige studenter og forskere gjennom mange år, og er aktiv som forsker innenfor studier av sosial interaksjon i tilknytning til organisasjon, teknologi, helse og medisin, kultur, nærmiljø og offentlige rom», som det står i baksideteksten på denne utgivelsen.

Boken anbefales.