Store muligheter

Eli Berg

Aksel Tjora
Kvalitative forskningsmetoder i praksis
4. utgave
327 sider
Gyldendal Akademisk
Oslo 2021
ISBN 978-82-05-54653-0