Gi meg de rene og ranke!

Njål Flem Mæland

Illustrasjon: Colourbox.com

Tanken på å gjøre feil hviler som en mørk skygge over legejobben. Vi tar en mengde vanskelige valg hver eneste dag, noen ganger flere slike valg for hver pasientkontakt. Det er en løpende risiko å overse sykdom. Konsekvensene kan være store for pasienten, i verste fall død. Konsekvensene er også store for legen: Å leve med følelsen av å mislykkes og vissheten om å ha påført andre smerte. For min egen del er det nok å se stempelet til Statsforvalteren på konvolutten, så øker pulsen. Det er en forsurende skygge over tilværelsen som alltid vil være der.