Fallforebygging for eldre – erfaringer fra et pilotprosjekt i Bømlo kommune

Bømlo kommune er en øykommune lokalisert vest i havet mellom Haugesund og Bergen, med ca. 12 000 innbyggere.

Foto: Wikimedia Commons

Kjersti Follesø

Kommuneoverlege Bømlo kommune

Kjersti.folleso@bomlo.kommune.no

Christine H. Rolfsnes

Fysioterapeut Bømlo kommune

Mona Thorbjørnsen

Fysioterapeut Bømlo kommune

Kathrine T. Nygård

Virksomhetsleder/fysioterapeut Bømlo kommune

Bård Erik Bogen

Høgskulen på Vestlandet, Institutt for helse og funksjon

Monica Hermann

Høgskulen på Vestlandet, Institutt for helse- og omsorgsvitskap

Gunnar T. Bondevik

Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin,NORCE Norwegian Research Centre. Fastlege Bømlo kommune