Når unges liv sporer av

– slik ble de møtt av fastlegene

Intervjuer av ulike fagpersoner og erfarne fastleger avdekket fellestrekk ved måten de kommuniserte om og med ungdommer som hadde medisinske uforklarte symptomer. Postdoktor og sosialantropolog Maria Fredriksen Kvamme har disputert på temaet.

En av ungdommene i studien beskrev sykdomserfaringene som en avsporing fra det han opplevde som en legitim ungdomstid, og syntes han hadde mislykkes i å håndtere press fra skole, venner og foreldre.

Lisbeth Nilsen

Frilanser

bethnil17@gmail.com