Den akademiske allmennlegen

Steinar Westin intervjuet av Njål Flem Mæland

Jeg møter professor emeritus Steinar Westin på gården Bjerkaker i Oppdal. Utsikten er formidabel, mot Allmannberget i øst, mot Oppdal og alpinbakkene i nord og mot Drivdalen og Dovre i sør. Jeg går inn på et gårdstun med gamle, laftede tømmerbygninger. Her er det røtter i noe solid og tradisjonelt, tenker jeg, med vidt utsyn for tanke og sinn. Et sted for en mann som Steinar.

Gården Bjerkaker i Oppdal har vært Steinar Westins ferieparadis siden 1995.