Norsk forening for geriatri

Til denne spalten inviteres representanter for de ulike legespesialitetene i Norge. Hva er de opptatt av og hva tenker de om samarbeid og overdiagnostikk? Velkommen til kollegahjørnet, Paal Naalsund, leder i Norsk forening for geriatri

Paal Naalsund

Leder i Norsk forening for geriatri

Seksjonsoverlege, Haraldsplass Diakonale Sykehus