En vakker og nyttig bok

Eli Berg

Johanne Tonga og Martin Bystad (red.)
Psykisk helse hos eldre
Mestring og behandling
349 sider
Gyldendal Akademisk
Oslo 2020
ISBN 978-82-05-53135-2