Bokanmeldelse

Et solid oppslagsverk

Eli Berg

Torgeir Bruun Wyller
GERIATRI
En medisinsk lærebok
3. utgave
464 sider
Gyldendal Akademisk
Oslo 2020
ISBN 978-82-05-53480-3

Dette er bokstavelig talt en stor bok, en «gullgruve» for leger som arbeider med eldre i kommunehelsetjenesten, både i allmennpraksis og i sykehjem. Også sykehusleger kan ha nytte og glede av å arbeide seg gjennom dette svært solide verket om hva aldring og helseproblemer i modne år kan innbefatte for personer i den siste delen av livet. Ikke minst kunnskapen om mulighetene som vises i denne oppdaterte gjennomgangen av geriatrien vil kunne være til stor nytte – og glede – for både pasient, pårørende og legene selv.

For de senere årenes kunnskapstilfang når det gjelder helsen til de eldre er betydelig, noe forfatteren av boken presenterer i denne utgivelsen. Her er perspektivene vide, og tematikken fanger bredt, noe hovedinndelingen av teksten antyder:

  • Geriatriens grunnlag

  • Symptomer hos gamle

  • Undersøkelse av den geriatriske pasienten

  • Geriatrisk behandling

  • Det geriatriske sykdomspanorama.

Hvert av bokens 60 kapitler tar utgangspunkt i en pasientfortelling – og avsluttes med hvordan forløpet ble for nettopp denne pasienten.

For den erfarne legen vil boken utvilsomt også kunne fungere som et nyttig oppslagsverk i det daglige arbeidet. Stoffet er organisert både logisk, oversiktlig, i en lettflytende språkdrakt og med illustrasjoner som ytterligere får fram poengene i teksten. Og nettopp teksten er prisverdig konsis og samtidig utfyllende uten bruk av fremmedord ut over det nødvendige.

En gjennomlesning av denne boken var rett og slett inspirerende. Den anbefales.

https://issuu.com/gyldendalnorskforlag/docs/issuu_616 091b14f4a41/2