Et solid oppslagsverk

Eli Berg

Torgeir Bruun Wyller
GERIATRI
En medisinsk lærebok
3. utgave
464 sider
Gyldendal Akademisk
Oslo 2020
ISBN 978-82-05-53480-3