Sakset fra allmennmedisinsk forskning
Palliasjon

Fanger ikke opp eksistensielle behov

Ilustrasjonsfoto: Colourbox

Hvilke eksistensielle bekymringer uttrykker alvorlig kreftsyke pasienter i samtale med legen, og hvordan blir bekymringene besvart? Det har norske forskere sett på i en kvalitativ studie. Video-opptak fra 13 konsultasjoner er analysert. Pasientene ga uttrykk for at de var bekymret for den usikre fremtiden, for seg selv og for å bli avhengig av andre. De eksistensielle bekymringene var ofte ikke-eksplisitte og indirekte – gjennom mer medisinske spørsmål. Responsen fra legene var også av mer medisinsk karakter, og pasientenes eksistensielle spørsmål forble ubesvart. Vanskelige temaer og følelser ble sjelden brakt på bane. Artikkelforfatterne, med førsteforfatter Tonje Lundeby, mener kreftpasienter med alvorlig sykdom ønsker å diskutere eksistensielle bekymringer med legen, men at pasientene er nølende og usikre på hvordan de kan ta det opp. Resultatene ble presentert som abstrakt/poster på den 16. landskonferansen i palliasjon som ble avholdt digitalt i begynnelsen av mars.