Lavrisiko prostatakreft

Ambivalente pasienter

Ilustrasjonsfoto: Colourbox

Hvordan reagerer menn på å få prostata-kreft-diagnose? Det har danske forskere undersøkt i en kvalitativ studie av 12 menn med asymptomatisk lavrisiko prostata-kreft – og som ble fulgt opp ved aktiv overvåking. De fleste av mennene hadde selv etterspurt PSA-test, og ble overrasket over diagnosen. Mange var ambivalente til det å vite eller ikke vite at de hadde lavrisiko prostatakreft; De var klar over at risikoen for å dø av sykdommen er liten, men samtidig at det aldri er mulig å gi noen garanti. Noen sa diagnosen minnet dem om at livet ikke varer evig, andre opplevde fremtiden som usikker, og noen følte seg maktesløse og ønsket å ha større kontroll. I lys av risikoen for overdiagnostikk, minner forfatterne om bevissthet blant fastleger på konsekvensene for pasienter som ønsker en PSA-test.