Influensa-symptomer

Liten nytte av CRP

Ilustrasjonsfoto: Colourbox

Det er ingen grunn til å teste CRP ved influensalignende symptomer, med mindre det er mistanke om bakteriell lungebetennelse. Slik konkluderer forfatterne, deriblant Nicolay Jonassen Harbin og Morten Lindbæk i en studie. Forskerne viser til at det er vanskelig å skille mellom mulig influensa A- eller B-virus ved uspesifikke symptomer på influensa. Studien fant ingen sammenheng mellom CRP-konsentrasjon og influensa A. Økt CRP-konsentrasjon var forbundet med signifikant lavere risiko for influensa B, et funn artikkelforfatterne påpeker ikke er klinisk nyttig. Mer alvorlige symptomer som kortpustethet, svette eller frysninger og svimmelhet var forbundet med høyere CRP. Studien er gjennomført ved allmennlegekontor i Litauen, Norge og Sverige og omfattet 277 pasienter eldre enn ett år, som var i kontakt med fastlege for influensalignende symptomer.