Pandemien

Mer enn én av ti drakk mer alkohol

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Bergens-forskere har sett på alkoholforbruket de første seks ukene med nedstenging under pandemien i fjor vår. Spørreundersøkelsen ble gjennomført blant 25 708 personer, og svarresponsen var på 36 prosent. I alt 13 prosent rapporterte at de hadde økt inntaket av alkohol. Drøyt halvparten sa at pandemien hadde gitt dem økonomiske eller helserelaterte bekymringer. De økonomiske bekymringene hadde en sterkere sammenheng med økt alkoholdrikking enn frykten for helsemessige konsekvenser. Økt alkoholbruk var særlig vanlig blant 30-åringene, hos folk med økonomiske bekymringer knyttet til covid-19 og hos dem som var i karantene eller jobbet/studerte hjemmefra. Yngre var mest tilbøyelig til å ha endret alkoholforbruket sitt, mens de eldre var den aldersgruppen som i minst grad hadde endret på forbruket av alkohol.