Sakset fra allmennmedisinsk forskning
Type 2-diabetes

Andelen norske diabetespasienter som er overbehandlet, er relativt liten

Ilustrasjonsfoto: Colourbox

Drøyt 4 prosent av fastlegepasientene ble potensielt overbehandlet for type 2-diabetes, 7,8 prosent ble potensielt underbehandlet, og 11 prosent hadde ikke målt HbA1c. Det viser en norsk studie med førsteforfatter Anh Thi Tran. Dataene er fra ROSA4-studien og inkluderer 10 233 pasienter med type-2 diabetes, fordelt på 282 fastleger.

Pasienter med en HbA1c-måling de siste 15 måneder, ble kategorisert som mulig overbehandlet dersom alder over 75 år, medisinert med sulfonylurea og/eller insulin og HbA1c-verdi under 53 mmol/mol.

Hos diabetespasienter i aldersgruppen 65 og 75 år, var definisjonen på overbehandling HbA1c-verdi under 48 mmol/mol.

Faktorer som var forbundet med potensiell overbehandling, var diabetessykdom i mange år, medisinering for høyt blodtrykk, hjerte- og karsykdom og nyresvikt.

Mulig underbehandling hos diabetespasienter yngre enn 60 år ble definert ut ifra HbA1c på over 64 mmol/mol, eller 69 mmol/mol ved samtidig behandling med livsstilsintervensjon og/eller monoterapi. Menn, pasienter med ikke-vestlig opprinnelse og de med lavt utdanningsnivå var mest utsatt for å bli underbehandlet. Sannsynligheten for ikke å ha fått målt HbA1c var størst hos menn under 50 år med kardiovaskulær sykdom.

Diabetic Medicine, doi: 10.1111/dme.14 500