Type 2-diabetes

Andelen norske diabetespasienter som er overbehandlet, er relativt liten

Ilustrasjonsfoto: Colourbox

Drøyt 4 prosent av fastlegepasientene ble potensielt overbehandlet for type 2-diabetes, 7,8 prosent ble potensielt underbehandlet, og 11 prosent hadde ikke målt HbA1c. Det viser en norsk studie med førsteforfatter Anh Thi Tran. Dataene er fra ROSA4-studien og inkluderer 10 233 pasienter med type-2 diabetes, fordelt på 282 fastleger.