‘Saman er ein mindre åleine’

– kan ein kommuneoverlege overleva pandemien?

Teamsmøte

Gerd Signy Omland

Kommuneoverlege i Hå kommune

gerdsigny@hotmail.com

Boka med denne tittelen av Anna Gavalda er eit uttrykk eg har hatt i bakhovudet sidan eg las ho fyrste gong rundt 2008. Ei sjølvsagt og enkel utsegn, men likevel forløysande livsvisdom i mang ei tung stund. Om det er få andre parallellar å dra frå den litt rufsete gjengen i Paris til kommuneoverlegekollegaene mine og andre kollegaer i Sør-Rogaland, står overskrifta like støtt som overskrift for pandemifasen.