Tilsynssaker fra allmennpraksis og legevakt. En oversikt.

Lisbeth Homlong

Seniorrådgiver i Statens helsetilsyn, spesialist i allmennmedisin

Illustrasjon: Colourbox