Pandemi i teori og praksis sett med FHI-briller

Koronapandemien har satt samfunnsmedisineren i full sving på ulike nivåer – i kommunehelsetjenesten, i helseforetakene og helseforvaltningen. En rekke problemstillinger er håndtert i skjæringspunktet mellom Folkehelseinstituttets (FHI) nasjonale oppgaver og rådgivende rolle og kommunenes smittevernansvar. Dette berører både rådgivning og samhandling.

Illustrasjon: Colourbox

Unni Gopinathan

Seniorrådgiver og lege i samfunnsmedisinsk spesialisering, Folkehelseinstituttet