PraksisNett – status etter tre år

PraksisNett er et forskningsnettverk av fastlegepraksiser spredt over hele landet som skal bidra til gjennomføring av forskningsprosjekter fra norsk allmennpraksis. Forskningen skal være til glede og nytte for fastlegene og deres pasienter.

Faksimile av artikkelen i Utposten 4/2018 der PraksisNett ble presentert i en artikkel på fire sider.

Stein Nilsen

Allmennmedisinsk forskningsenhet, NORCE Norwegian Research Centre

Bjørn Bjorvatn

Forskningsgruppe for allmennmedisin, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

Espen Saxhaug Kristoffersen

Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo