Selvtesting av klamydia hos studenter på Universitetet i Tromsø

Sunniva Sæbø

3. års medisinstudent, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø

Tonje Braaten

Førsteamanuensis, dr. scient, UiT Norges arktiske universitet, Institutt for samfunnsmedisin UiT Norges arktiske universitet, Tromsø

Lisa Tangnes Leeves

Lege i spesialisering, Kvinneklinikken, UNN, Tromsø

Siri Kristoffersen

3. års medisinstudent, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø

Astri Medbø

Fastlege på Kvaløysletta legekontor og ph.d førstelektor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø

Det eneste som beskytter mot smitte av klamydia er bruk av kondom.

Illustrasjonsfoto: Colourbox