Kalsitoningenrelatert peptid (CGRP)-antagonister mot migrene – hva vet vi nå?

Line Buan

Legemiddelrådgiver, master i farmasi, RELIS Midt-Norge

Terje Nilsen

Rådgiver, farmasøyti, RELIS Nord-Norge

Illustrasjonsfoto: Colourbox (manipulert)