Faggrupper

Faggruppe for klinisk kommunikasjon

Harald Sundby

Leder for gruppen, fastlege ved Kalvskinnet legesenter, Trondheim, og universitetslektor i lege-pasient-kommunikasjon ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU

Norsk Forening for Allmennmedisin (NFA) sin faggruppe for klinisk kommunikasjon ble startet i 2018. Vi er fastleger fra forskjellige kanter av landet med interesse for denne viktige delen av faget vårt. Våre viktigste oppgaver er å formidle faget til kollegiet, og å drive fagutvikling, forankret i norsk allmennmedisin.

Her er en kort rapport om hva faggruppen har syslet med det siste året, og hvilke planer vi har fremover:

  1. Et høydepunkt: Offisiell overlevering av vår Håndbok i klinisk kommunikasjon til NFA ved Marte Kvittum Tangen på Kurskomitéseminaret på Soria Moria i januar – 20.

  2. Håndboka ble første og inntil videre eneste bok i det nye Allmennlegebiblioteket.

  3. Vi for vår del opplever det som konkret uttrykk for økt fokus og forankring av faget vårt i NFA, og det er jo mildt sagt inspirerende. Så takk for konstruktivt samarbeid med NFA sentralt!

  4. Vi har deltatt på samling for veiledergruppeveilederne, og håndboka er innført som pensum i dette programmet. Den vil også bli utsendt til alle veiledergruppene. Så da føler vi at vi når en viktig målgruppe, nemlig alle kommende spesialister i allmennmedisin.

  5. Vi er i spennende og inspirerende samarbeid med noen viktige nabo-faggrupper, spesielt smerte, og rus- og avhengighetsmedisin. Faget klinisk kommunikasjon er på sett og vis altovergripende, så da blir vel utfordrende nok strengt tatt alle faggrupper «nabofaggrupper».

  6. Vi er i begynnende utvikling av det vi inntil videre har to arbeidsoverskrifter på: «Samhandlingsreform 2.0»: Ta allmennfaget tilbake. Det er tid for mer fokus på klinisk samhandling og ikke bare småkrangling om budsjettprosedyrer. Da må vi etablere og videreutvikle nye arenaer for klinisk kommunikasjon, og utvikle kompetansen i det vi inntil videre kaller «Pasientsentrert Klinisk Samhandlingologi». Hva er så det? Vi vil se nærmere på hvordan vi kan avvikle fruktbare samarbeidsmøter. I et komplekst helselandskap må det utvikles konkrete modeller og kommunikative strategier også for klinisk pasientsentrert samarbeid. Hva er fastlegens rolle? Hvordan prioritere i de uoverkommelige forventningene om å være overalt? Hvordan utnytte og rigge de nye video- og telefonmøte-mulighetene? Her har vi allerede prøvd ut noen modeller som må systematiseres.

  7. Koronabetinget videorevolusjon og mer bruk av telefonkonsultasjoner gir nye muligheter og utfordringer også ved vanlige konsultasjoner. Dette må nå integreres og systematiseres i tenkningen om klinisk kommunikasjon. Vår plan er derfor å utvide Håndboken vår med fire sider om disse temaene under punkt 5 og 6. Vi har allerede innledet et samarbeid om dette med NFA sentralt.

  8. Vi er invitert inn i en faglig referansegruppe i et større forskningsprosjekt rundt videobaserte samarbeidsmøter mellom Tverrfaglig Smerteklinikk ved St. Olav, fastlege og pasient. Dette prosjektet utgår fra NTNU og St. Olav, og er forankret i NFA.

  9. Vi har hatt en god del undervisningsoppdrag, bl.a. emnekurs på Beitostølen, og flere flerfaglige kurs på St. Olav.

Noen utfordringer: Våre planlagte gruppesamlinger har blitt avlyst. Forankring og samkjøring av aktivitetene gjennom dialoger oss imellom har vært litt stusselig. Vi har ikke oppnådd en målsetting om felles mengdetrening og samkjøring om hvordan veilede i kommunikasjonsundervisning. Det skal det bli artig å justere når vi får lov til å treffes igjen.

Den aller største utfordringen: De kursene vi har hatt hovedansvar for både på PMU og Nidaroskongressen, ble begge avlyst, pga. for få deltakere. Hva gjør vi feil her, folkens? For dette er, i all ydmykhet, garantert matnyttige kurs. Så neste gang må du melde deg på. Eller tipse oss om hvorfor ikke.

Til slutt: Vi tar gjerne imot nye medlemmer! Ta kontakt.