Store forskjeller mellom store, middels store og små kommuner i Østfold etter Samhandlingsreformen:

– Hva er de underliggende årsakene?

Hans Knut Ottestad

Helsetjenesteforsker. Tidligere distriktslege, helsesjef og kommunaldirektør